Tajemství léčení se nachází uvnitř

Co je to Harmonyum

HARMONYUM HEALING JE MOCNÝ, ELEGANTNÍ, SPIRITUÁLNÍ LÉČEBNÝ SYSTÉM, který byl vytvořen se záměrem pomoci lidem dosáhnout trvalého vyléčení a trvalého zdraví. Podstatou je změna vibrační energie v rámci těla. Harmonyum pomáhá zvyšovat vitální energie a vibrační úroveň způsobem, který není možné dosáhnout léky, bylinnými extrakty či podobně. Je řešením pro nemoci různého původu ať fyzického, emočního nebo mentálního. Abychom dosáhli trvalého zdraví, je velmi důležité se zaměřit na příčinu jakékoliv nemoci. Harmonyum cílí na kořen, podstatu a tím pozitivně ovlivňuje způsob jakým myslíme, cítíme, jednáme a mluvíme. Postupně se zamezí další existenci nemocí ve fyzickém těle. Účinek Harmonya podporuje aktivní přístup klienta, který je ochoten na sobě pracovat, měnit své nevědomé vnitřní nastavení, tak jak je Harmonyum postupně odkrývá. Harmonyum se pak stává nádhernou cestou transformace, která vede k zářícímu zdraví, nadhledu, vitalitě, radosti a štěstí. Harmonyum zpomaluje proces stárnutí. 

Lidské tělo je citlivý, dokonalý chrám, který je schopen se kompletně sám opravit. Aby tomu tak bylo, je potřeba se o sebe aktivně starat. Harmonyum posiluje schopnost našeho těla regulovat funkci imunitního systému, tím pomáhá sebe-léčícímu mechanismu plně fungovat a vystoupit z cyklu nemoci. Musíme uchovávat a ctít život, abychom tím neutralizovali nemoci, protože v okamžiku, kdy se kolem nás nachází disharmonie a nesoulad, bude následovat nemoc. 

Pravidelné přijímání Harmonya vede k podpoře zdraví, energie, štěstí a dlouhověkosti tím, že zvyšuje vitalitu v hlavních energetických centrech těla (solární plexus, mozek, srdce, reprodukční systém, endokrinní žlázy, páteř a krk). Tato centra vyživují zbytek těla a mají velmi příznivý vliv na plodnost, mentální a hormonální rovnováhu, krevní oběh, spánek a imunitní systém, může pomoci v případě chronické bolesti, svalových křečí, zánětu kloubů, trávicích problémů, závislostí a kardiovaskulárních chorob.

Harmonyum je technika jemného doteku, zaměřená na páteř, mozek a vnitřní orgány. Jeho vývoj je úzce spjat s čínskou medicínou. Aktivuje jednotlivé meridiány, akupunkturní body a posiluje elektromagnetické pole těla. Podle tradiční čínské medicíny jsou meridiány cestami komunikace pro energii stejným způsobem, jako jsou tepny a žíly cestami komunikace pro krev. Energie, která proudí skrze meridiány, ovlivňuje všechny tekutiny těla, krev, hormony, nervový, imunitní a kardiovaskulární systém. Harmonyum obnovuje božský proud léčení, vřelosti a života v rámci každého meridiánu a dovoluje tak tělu i mysli mít hluboký prožitek vyrovnanosti a míru. 
Harmonyum vyživuje 100 biliónů buněk těla, které motivuje k tomu, abyste probudily a začaly pracovat pro naše zdraví a štěstí.
Harmonyum transformuje náš život. 
Jak probíhá terapie

Během Harmonya klient zažívá hluboký stav uvolnění, který navozuje série jemných, neinvazivních pohybů a doteků v oblasti páteře, mezi prvním obratlem a její spodní částí. Provádí se zpravidla na masážním stole, kdy klient zůstává oblečený. Pro ty, kteří si nemohou lehnout, je možné provést vhodné úpravy. Harmonyum trvá 50 až 70 minut a je přínosné pro lidi všech věkových kategorií. Probouzí duchovní podstatu a pomáhá otevřít srdce. Díky tomu je přínosem jak pro zdravé, tak i pro klienty s různými zdravotními komplikacemi. Je příznivé v těhotenství, kdy se doporučuje aplikovat Harmonyum až po ukončení čtvrtého měsíce.

Jaké jsou druhy Harmonya

HARMONYUM 1 pracuje primárně na naší minulosti, na růstu vědomí, odkrývání našich programů a zvyků zpravidla AHA efektem – najednou prostě víme. Probíhá v oblečení vleže na břiše. Páteř je kontaktována jemným dotykem rukou.

HARMONYUM 2 podporuje tok energie v těle, pracuje s aktuálním energetickým stavem klienta, dodává energii a vitalitu mozku a vnitřním orgánům (srdce, plíce, játra, slezina, slinivka, reprodukční orgány). Je vhodné k podpoře regenerace po nemocech, úrazech, operacích. Probíhá vleže na zádech a je bez doteku.

HARMONYUM 3 se aplikuje v případech, kdy není příčina nemoci známa, kdy se točíme v kruhu a nevíme jak dál, člověk už vyzkoušel všechno, ale nic nepomohlo…Harmonyum 3 aktivuje energii srdce. Probíhá vleže na břiše.

HARMONYUM 4 – LÉČENÍ SKRZE 4 DIMENZI emocionálních a duševních traumat a pro kompletní péči o sebe. Pokročilá technika Harmonyum Healing dává klíč a dveře k mystické bráně čtvrté dimenze, kde může být původ mentálního, emocionálního i fyzického traumatu zcela vymazán. 4. dimenze má své vlastní zákony a svůj vlastní způsob bytí, které jsou známé mystikům, kteří mohou přistupovat a vidět vyšší sféry existence.

HARMONYUM LÉČENÍ NA DÁLKU lez nabídnout, pokud bydlíte daleko a nemůžete přijmout Harmonyum osobně, pokud je to akutní situace či pokud si tak z různých důvodů přejete :-).

Jak vám může Harmonyum pomoci

Léčebná technika Harmonyum navrací dokonalé zdraví těla i ducha, neboť vyživuje a posiluje jeho prapůvodní esenci. Podporuje stav hluboké relaxace a obnovuje tělo do ideálního stavu rovnováhy a harmonie. Pravidelné aplikace uvolňují vnitřní vrozenou moudrost těla a přenášejí do vyššího cyklu manifestace. Harmonyum přináší efekt, který je ekvivalentní mnoha letům meditace.

Harmonyum aktivuje vrozenou samoléčící moudrost. Funguje díky zacílení na zdroj původu veškerého narušení – mysl a emoce. Harmonyum je vynikající pro snížení bolesti, stresu, úzkosti, deprese, nespavosti, hormonální nerovnováhy a problémů imunitního systému. Dále pomáhá v případech srdečních onemocnění, cukrovky, vzácných nemocí, endokrinní nerovnováhy, trávicích problémů, artritidy, neplodnosti, sexuálního zdraví a při mnoha dalších okolnostech. 

Harmonyum může pomoci při hojení zlomeného srdce, deprese, nízkého sebevědomí, závislosti, bipolární poruchy, sebepoškozujících návyků a mnoha dalších problémů. 

Proč svět potřebuje Harmoynum

Svět prochází intenzivními změnami a potřebuje, abychom byli v plné síle. Mnoho lidí je uchváceno moderním přístupem ke zdraví, jako jsou diety, potravinové doplňky, estetické operace či různé alternativní přístupy. Mnohdy si nejsou vědomi zásadní důležitosti spirituálního těla a působení autonomního nervového systému. Právě autonomní nervový systém je mostem mezi tělem fyzickým a spirituálním. Příčina všech nemocí se nachází ve vibrační podstatě těla spirituálního. Většina lékařů se zaměřuje na symptomy nemoci poté, co se objevily. To přináší dočasnou úlevu, příčina řešena není. Nejvyšší formou medicíny je preventivní medicína, která léčí symptomy spirituálního těla předtím, než se manifestují ve fyzickém těle. Tím se udržuje dokonalé zdraví. Harmonyum obnovuje spirituální tělo do jeho správné normální funkce. Jakmile je toho nastaveno, autonomní nervový systém začíná vibrovat v souladu s vitální energií a božskou inteligencí. Zdravé vibrace jsou přenášeny do každé buňky našeho těla. Harmonyum je transformační cestou vedoucí k plnému zdraví, duchovnímu růstu, abychom byli efektivní, kreativní, úspěšní a šťastní.

Více o Harmonyu se můžete dočíst na www.naam.cz.